Lichaam en Geest

De holistisch masseur werkt volgens de visie dat lichaam en geest in nauwe samenhang bestaan. Een mensenleven speelt zich af op verschillende lagen, namelijk fysiek, emotioneel, mentaal/sociaal en spiritueel. Veranderingen op al deze niveaus vinden hun weerslag in het lichaam. Lichamelijke klachten kunnen naast een fysieke oorzaak dus ook een dieperliggende oorzaak hebben, bijvoorbeeld op emotioneel of spiritueel niveau. De geest drukt zich uit in het lichaam. Dan is een klacht dus niet een toevallig gebrek of mankement, maar een uiting van innerlijke veranderingen of behoeften. Wanneer weer met aandacht naar leren kijken, kunnen spanningen en klachten ons waardevolle informatie geven over onszelf en hoe wij ons leven leven. Dat bewustwordingsproces is een persoonlijke weg, die je alleen zelf kunt gaan. De masseur kan jou uitnodigen om met aandacht te voelen wat er is. En om er nieuwsgierig en zonder oordeel bij aanwezig te zijn. Zo kan je alle aspecten van je leven de juiste aandacht geven. Kortom, naast de fysieke effecten die een massage heeft, zoals een betere doorbloeding en ontspanning van de spieren, word je uitgenodigd tot zelfonderzoek en bewustwording.